Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2006

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

λοιπές άδειες διαμονής

Σχόλια:

εφαρμοστική του αρθ. 90, ν.3386/2005

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΚΥΑ 5301/2006 (ΦΕΚ Β’ 436/10-04-2006)

Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3386/2005 των εκπαιδευτικών της Ιαπωνικής Σχολής Αθηνών, των εκπαιδευτηρίων των Σχολών Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών και των Τούρκων μετακλητών εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle