Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΚΥΑ 5301/2006 (ΦΕΚ Β’ 436/10-04-2006)

Τίτλος:

Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3386/2005 των εκπαιδευτικών της Ιαπωνικής Σχολής Αθηνών, των εκπαιδευτηρίων των Σχολών Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών και των Τούρκων μετακλητών εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης

Έτος δημοσίευσης:

2006

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

λοιπές άδειες διαμονής

Σχόλια:

εφαρμοστική του αρθ. 90, ν.3386/2005

δεν υπάρχει έγγραφο τοπικά

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.