Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2003

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

λοιπές άδειες διαμονής

Σχόλια:

εφαρμοστική αρθ. 35, ν.2910/2001

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΚΥΑ 63574/2003 (ΦΕΚ Β’ 793/19-06-2003)

Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθ. 35, παρ. 1, περ. ε του ν.2910/2001 των αλλοδαπών διευθυντών, στελεχών και λοιπών εν γένει εργαζόμενων στις αεροπορικές εταιρείες (…)

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle