Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2014

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

διοικητική διαδικασία

Σχόλια:

εφαρμοστική του αρθ. 3, ν.4251/2014

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΚΥΑ 7001/9/43-β’/14 (ΦΕΚ Β’ 3482/24-12-2014)

Προσωρινή είσοδος-έξοδος προσώπων και εμπορευμάτων από λιμένα Πέτρας Μυτιλήνης

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle