Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1954

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

-

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΚΥΑ 76028/1954 (ΦΕΚ Β’ 16/25-01-1954)

Περί προϋποθέσεων και υποχρεώσεων διά την μετάκλησιν αλλοδαπών καλλιτεχνών

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle