Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2008

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

επί μακρόν διαμένοντες, δικαιολογητικά

Σχόλια:

εφαρμοστική του ν.3386/2005

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΚΥΑ 999/2008 (ΦΕΚ Β’ 353/04-03-2008)

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 16928/2007 απόφασης (…) που αφορά στην «Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας (…)»

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle