Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.ΓΥΚΕ(3425)/1909 (ΦΕΚ Α’ 274/21-11-1909)

Τίτλος:

Περί μετακλήσεως αλλοδαπών αξιωματικών του Ναυτικού

Έτος δημοσίευσης:

1909

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

μετακλήσεις, ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Το 1909 εισάγεται για πρώτη φορά ο ιδιαίτερα διαδεδομένος και καθοριστικός σήμερα όρος της ‘μετάκλησης’ αλλοδαπών για εργασία . Έτσι, με τον υπόψη νόμο προβλέπεται η μετάκληση αλλοδαπών αξιωματικών του ναυτικού ‘μετ’ ἐπιτελείου ἐκ τριῶν ομοεθνῶν αυτῷ αξιωματικῶν’ προκειμένου να συγκροτήσουν Ναυτική Αποστολή. Η διάρκεια της μετάκλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη της τριετίας ενώ ‘ἀφ’ ἧς οἱ ἀξιωματικοί τῆς Ναυτικῆς Αποστολῆς ἀναλάβωσιν ὑπηρεσίαν ἐν τῷ Β. Ναυτικῷ θεωροῦνται πολῖται Ἓλληνες, ἀπολαύοντες τῶν δικαιωμάτων τῆς Ἑλληνικῆς ἰθαγενείας καὶ ὑποβαλλόμενοι εἰς τὰς ὑποχρεώσεις τοῦ πολίτου Ἓλληνος’.

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.