Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1909

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο, μετακλήσεις

Σχόλια:

Με το ν.ΓΥΚς’ (3426)/1909 η ελληνική πολιτεία ορίζει για πρώτη φορά σαφείς ειδικότητες προς μετάκληση οι οποίες είναι: ανώτερος αξιωματικός του ναυπηγικού κλάδου προς απασχόληση στο Βασιλικό Ναύσταθμο και την Υποβρύχια Άμυνα, έναν μηχανικό και έναν αρχιτεχνίτη τορπιλητή, έναν αρχιτεχνίτη οπλουργό καθώς και τους απαραίτητους βοηθούς τους. Η διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται το μέγιστο στα πέντε έτη ενώ ομοίως με παραπάνω συνάπτουν σύμβαση απευθείας με το αρμόδιο Υπουργείο, πληρώνονται σε χρυσό και ουδεμία κράτηση υφίστανται στις αποδοχές τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.ΓΥΚς’(3426)/1909 (ΦΕΚ Α’ 274/21-11-1909)

Περί μετακλήσεως αλλοδαπών ναυπηγού, μηχανικού και αρχιτεχνίτου τορπιλλητών και αρχιτεχνίτου οπλουργού.

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle