Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1910

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

μετακλήσεις, ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Το έτος 1910 η Κυβέρνηση μετακαλεί για μία τριετία τρεις αλλοδαπούς ηλεκτρολόγους τηλεγραφικούς υπαλλήλους . Ο πρώτος ‘προώρισται διὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ προσωπικοῦ ἐπὶ τοῦ χειρισμοῦ καὶ τῆς λειτουργίας των νεωτέρων μηχανημάτων τῆς ταχείας διαβιβάσεως τῶν τηλεγραφικῶν ἀνταποκρίσεων, ὁ δεύτερος πρὸς ἐπίβλεψιν τῆς κατασκευῆς τῶν ἐναερίων, ὑπογείων καὶ ὑποβρυχίων γραμμῶν καὶ ὁ τρίτος διὰ τὴν τηλεφωνικὴν ὑπηρεσίαν’.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.ΓΨΚς’(3726)/1910 (ΦΕΚ Α’ 167/12-05-1910)

Περί μετακλήσεως αλλοδαπών τηλεγραφικών υπαλλήλων

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle