Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.ΓΨΚς’(3726)/1910 (ΦΕΚ Α’ 167/12-05-1910)

Τίτλος:

Περί μετακλήσεως αλλοδαπών τηλεγραφικών υπαλλήλων

Έτος δημοσίευσης:

1910

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

μετακλήσεις, ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Το έτος 1910 η Κυβέρνηση μετακαλεί για μία τριετία τρεις αλλοδαπούς ηλεκτρολόγους τηλεγραφικούς υπαλλήλους . Ο πρώτος ‘προώρισται διὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ προσωπικοῦ ἐπὶ τοῦ χειρισμοῦ καὶ τῆς λειτουργίας των νεωτέρων μηχανημάτων τῆς ταχείας διαβιβάσεως τῶν τηλεγραφικῶν ἀνταποκρίσεων, ὁ δεύτερος πρὸς ἐπίβλεψιν τῆς κατασκευῆς τῶν ἐναερίων, ὑπογείων καὶ ὑποβρυχίων γραμμῶν καὶ ὁ τρίτος διὰ τὴν τηλεφωνικὴν ὑπηρεσίαν’.

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.