Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1911

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

μετακλήσεις, ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Μετακλήσεις για την γεωργική και δασική υπηρεσία του Κράτους.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.ΓϠΚΖ’(3927)/1911 (ΦΕΚ Α’ 285/11-10-1911)

Περί μετακλήσεως αλλοδαπών διά την γεωργική και δασικήν υπηρεσίαν του Κράτους

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle