Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1913

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο, μετακλήσεις

Σχόλια:

Πρόσληψη αλλοδαπών στις υπηρεσίες του Βασιλικού Ναυτικού.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.ΔΡΜΗ’(4148)/1913 (ΦΕΚ Α’ 68/11-04-1913)

Περί προσλήψεως αλλοδαπών εις την υπηρεσίαν του Β. Ναυτικού

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle