Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1912

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

μετακλήσεις, ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Μετακλήσεις στη δασική υπηρεσία.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.ΔΡς’(4106)/1912 (ΦΕΚ Α’ 323/11-10-1912)

Περί συμπληρώσεως της εξ αλλοδαπών δασικής αποστολής και καταρτισμού της υπηρεσίας αυτής

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle