Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1926

Κατηγορία:

Νομοθετικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως

Σελίδες:

5

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

νομικό πλαίσιο, ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Το υπόψη Ν.Δ. καταργεί το ν.3275/1925 καθώς και το Ν.Δ. της 27ης Σεπτεμβρίου 1925 που είχε επιφέρει στον αρχικό νόμο σημαντικές τροποποιήσεις, ωστόσο δεν θα τεθεί σε εφαρμογή μέχρι και την 17/06/1927. Σε 27 πλέον άρθρα και με την εμπειρία ενός έτους και 2 μηνών από την εφαρμογή του πρώτου νομοθετικού πλαισίου, το Ν.Δ. επιχειρεί να καλύψει ένα μεγαλύτερο εύρος ζητημάτων, διορθώνοντας παλιές διατάξεις και προσθέτοντας νέες, ακολουθώντας πάντως ως βασικό κορμό ανάπτυξης το εννοιολογικό και νομικό υπόβαθρο του ν.3275/1925 (μετά τις τροποποιήσεις του Ν.Δ. της 27ης Σεπτεμβρίου 1925) το οποίο εν πολλοίς παραμένει αμετάβλητο.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Ν.Δ. της 10ης/03/1926 (ΦΕΚ Α’ 90/11-03-1926)

Περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, Αστυνομικού ελέγχου, διαβατηρίων και απελάσεων και εκτοπίσεων

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle