Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Ν.Δ. της 10ης/03/1926 (ΦΕΚ Α’ 90/11-03-1926)

Τίτλος:

Περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, Αστυνομικού ελέγχου, διαβατηρίων και απελάσεων και εκτοπίσεων

Έτος δημοσίευσης:

1926

Κατηγορία:

Νομοθετικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως

Σελίδες:

5

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

νομικό πλαίσιο, ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Το υπόψη Ν.Δ. καταργεί το ν.3275/1925 καθώς και το Ν.Δ. της 27ης Σεπτεμβρίου 1925 που είχε επιφέρει στον αρχικό νόμο σημαντικές τροποποιήσεις, ωστόσο δεν θα τεθεί σε εφαρμογή μέχρι και την 17/06/1927. Σε 27 πλέον άρθρα και με την εμπειρία ενός έτους και 2 μηνών από την εφαρμογή του πρώτου νομοθετικού πλαισίου, το Ν.Δ. επιχειρεί να καλύψει ένα μεγαλύτερο εύρος ζητημάτων, διορθώνοντας παλιές διατάξεις και προσθέτοντας νέες, ακολουθώντας πάντως ως βασικό κορμό ανάπτυξης το εννοιολογικό και νομικό υπόβαθρο του ν.3275/1925 (μετά τις τροποποιήσεις του Ν.Δ. της 27ης Σεπτεμβρίου 1925) το οποίο εν πολλοίς παραμένει αμετάβλητο.

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.