Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Ν.Δ. της 17ης/06/1927 (ΦΕΚ Α’ 124/23-06-1927)

Τίτλος:

Περί κυρώσεως του από 10 Μαρτίου 1926 Ν. Διατάγματος «περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι αστυνομικού ελέγχου, διαβατηρίων και απελάσεων και εκτοπίσεων»

Έτος δημοσίευσης:

1927

Κατηγορία:

Νομοθετικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως

Σελίδες:

4

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

νομικό πλαίσιο, ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Στις 17/06/1927 κυρώνεται με σημαντικές τροποποιήσεις το Ν.Δ. της 10ης Μαρτίου 1926, το οποίο αποτελεί το πληρέστερο μεταναστευτικό νομοθέτημα από το 1925 και εξής με αλλαγές οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι α) η αντικατάσταση του όρου ‘ἀποβίβασις’ με αυτόν της ‘εἰσόδου’, β) η αύξηση κατά 3 έτη, από 15 σε 18 ετών, της ηλικίας υπαγωγής στις διατάξεις νόμου, γ) η αντικατάσταση του ‘δελτίου ταυτότητος’ με ‘άδεια παραμονής’ και τέλος δ) η εφαρμογή του κανόνα της ‘αμοιβαιότητας’ στο ζήτημα της ασκήσεως επαγγέλματος.

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.