Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1925

Κατηγορία:

Νομοθετικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο

Σχόλια:

Τροποποιήσεις επί του ν.3275/1925

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Ν.Δ. της 27ης/09/1925 (ΦΕΚ Α’ 292/07-10-1925)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Νόμου 3275 της 24/29 Ιανουαρίου 1925 «περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι»

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle