Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1949

Κατηγορία:

Νομοθετικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Εισάγει την έννοια της επαγγελματικής αμοιβαιότητας (βλ. με αρ.πρωτ. Φ.1461.1/ΑΣ20570/09-05-2014 του Τομέα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπ. Εξωτερικών).

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Ν.Δ. 1096/1949 (ΦΕΚ Α’ 225/24-09-1949)

Περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος υπό αλλοδαπών

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle