Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1959

Κατηγορία:

Νομοθετικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

24

Γλώσσα

EN

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο, πρόσφυγες

Σχόλια:

Σύμβαση της Γενεύης, βλ. αρθ. 1, παρ. 1, περ. στ', ν.4251/2014.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Ν.Δ. 3989/1959 (ΦΕΚ Α’ 201/26-09-1959)

Περί κυρώσεως της πολυμερούς Συμβάσεως περί της νομικής καταστάσεως των Προσφύγων

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle