Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Ν.Δ. 3989/1959 (ΦΕΚ Α’ 201/26-09-1959)

Τίτλος:

Περί κυρώσεως της πολυμερούς Συμβάσεως περί της νομικής καταστάσεως των Προσφύγων

Έτος δημοσίευσης:

1959

Κατηγορία:

Νομοθετικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

24

Γλώσσα

EN

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο, πρόσφυγες

Σχόλια:

Σύμβαση της Γενεύης, βλ. αρθ. 1, παρ. 1, περ. στ', ν.4251/2014.

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.