Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1876

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

4

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Με το υπόψη ΦΕΚ καταγράφεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη ο όρος "αλλοδαπός".

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.ΦΠΑ’(581)/1876 (αριθ. 54/14-12-1876)

Περί συνοικισμού αλλοδαπών οικογενειών κατά την θέσιν Ταβέρνα του δήμου Βουπρασίων της επαρχίας Ηλείας

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle