Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.ΦΠΑ’(581)/1876 (αριθ. 54/14-12-1876)

Τίτλος:

Περί συνοικισμού αλλοδαπών οικογενειών κατά την θέσιν Ταβέρνα του δήμου Βουπρασίων της επαρχίας Ηλείας

Έτος δημοσίευσης:

1876

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

4

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Με το υπόψη ΦΕΚ καταγράφεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη ο όρος "αλλοδαπός".

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.