Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1984

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

3

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

εργασία, μετακλήσεις, διακρατικά

Σχόλια:

Ρυθμίζονται θέματα εργασίας Αιγυπτίων αλιεργατών. Η Συμφωνία παραμένει σε ισχύ και εφαρμόζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρθ. 14, ν.4251/2014.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.1453/1984 (ΦΕΚ Α’ 88/16-06-1984)

Κύρωση Συμφωνίας για την προαγωγή της διμερούς συνεργασίας σε θέματα εργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle