Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.1975/1991 (ΦΕΚ Α’ 184/04-12-1991)

Τίτλος:

Είσοδος-έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις

Έτος δημοσίευσης:

1991

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

340

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

νομικό πλαίσιο, ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Πρόθεση του νομοθέτη, κατά την Εισηγητική έκθεση είναι α) η τόνωση του ρόλου του της νόμιμης παρουσίας του αλλοδαπού στην Ελληνική Επικράτεια, καθιστώντας απαράδεκτη τη συναλλαγή των παρανόμως διαβιούντων σε αυτήν με οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία, β) η πάταξη της ‘λαθρομετανάστευσης’ με την ίδρυση ειδικών μονάδων επιτήρησης των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων και των ακτών, γ) η θέσπιση ποινικών κυρώσεων για όσους διευκολύνουν τη μετακίνηση και εγκατάσταση ‘λαθρομεταναστών’ , δ) η σύνταξη καταλόγου ανεπιθυμήτων αλλοδαπών και ε) η παροχή ευχέρειας στους υπουργούς να προσαρμόζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στα ζητήματα αυτά με τη σύγχρονη πραγματικότητα ‘δεδομένου ότι με το ρυθμό που μεταβάλλεται αυτή και της οποίας γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες, ύστερα από λίγα χρόνια θα έπρεπε να αναζητήσουμε νέο πάλι νόμο για τους αλλοδαπούς’.

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.