Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1920

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο, μετακλήσεις

Σχόλια:

Πρόσληψη αλλοδαπών καθηγητών

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.1977/1920 (ΦΕΚ Α’ 38/13-02-1920)

Περί μετακλήσεως αλλοδαπών καθηγητών προς διδασκαλίαν των ξένων γλωσσών εν ταις εμπορικαίς σχολαίς

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle