Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1920

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

6

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Από το 1925 μέχρι και το 2001 το ελληνικό κράτος δεν χρησιμοποιεί τον όρο Μετανάστευση, αν και ο όρος είναι γνωστός και χρησιμοποιείται ήδη από το 1920 για να ρυθμίσει τις ροές των ημεδαπών από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, στο αρθ. 1, ν.2475/1920 όπου εδώ ως ‘μετανάστης θεωρεῖται πᾶς ἐπιβάτης τρίτης θέσεως ἤ πάσης ἄλλης ἐξομοιουμένης πρὸς ταύτην ὑπό τῆς ὑπηρεσίας τῆς μεταναστεύσεως , μετὰ γνωμάτευσιν τῆς ἐν ἂρθρ. 39 ἐπιτροπῆς, ἀναχωρῶν ἐξ ἐλληνικού λιμένος κατ΄ εὐθεῖαν ἤ καὶ ἐμμέσως διὰ ξένων λιμένων εἰς χώρας τῶν ἄλλων, πλὴν τῆς Εὐρώπης, Ἠπείρων, ἐξαιρέσει τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τῶν βορείων παραλίων τῆς Ἀφρικῆς μέχρι τοῦ πορθμοῦ τοῦ Γιβραλτάρ’.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.2475/1920 (ΦΕΚ Α’ 214/07-09-1920)

Περί μεταναστεύσεως και αποδημίας

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle