Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1922

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Τον Ιούλιο του 1922 δημοσιεύεται ο μεγάλης ιστορικής σημασίας ν.2870/1922 που έμεινε γνωστός και ως ‘νόμος των διαβατηρίων’ άμεσα συνυφασμένος με τα γεγονότα της Μικρασιατικής καταστροφής και της άλωσης της Σμύρνης. Ο νόμος αυτός, ο οποίος ψηφίστηκε μόλις ένα μήνα πριν την κατάρρευση του Μικρασιατικού μετώπου και την επέλευση των γνωστών θλιβερών για τη συλλογική μνήμη της χώρας μας στα παράλια της Σμύρνης γεγονότων, αποτελεί την πρώτη γνωστή και δημοσιευμένη ‘απαγόρευση εισόδου’ στη χώρα.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.2870/1922 (ΦΕΚ Α’ 119/20-07-1922)

Περί της παρανόμου μεταφοράς προσώπων ομαδόν ερχομένων εις Ελληνικούς λιμένας εκ της αλλοδαπής

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle