Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.3275/1925 (ΦΕΚ Α’ 24/29-01-1925)

Τίτλος:

Περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι

Έτος δημοσίευσης:

1925

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως

Σελίδες:

5

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο

Σχόλια:

Τον Ιανουάριο του 1925 τίθεται σε ισχύ ο πρώτος μεταναστευτικός νόμος της χώρας. Μέσα σε 18 σύντομα άρθρα ρυθμίζονται για πρώτη φορά τα ζητήματα διαμονής αλλοδαπών πολιτών εντός ενός νομικού πλαισίου το οποίο επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα ενιαία και ολοκληρωμένα, σε αντίθεση με την ανυπαρξία προηγούμενου συναφούς καθεστώτος, με εξαίρεση βέβαια τις κατά καιρούς ρυθμίσεις για μετακλήσεις κυρίως στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνεται και η Εισηγητική έκθεση.

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.