Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2014

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

τροποποιήσεις

Σχόλια:

Με το αρθ. 5 καταργείται η παρ. 4, αρθ. 39, ν.2910/2001

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.4285/2014 (ΦΕΚ Α’ 191/10-09-2014)

Τροποποίηση του ν.927/1979 και προσαρμογής του στην απόφαση – πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008 (…)

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle