Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1929

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως

Σελίδες:

5

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

νομικό πλαίσιο, ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Τον Αύγουστο του 1929 γίνεται νόμος του κράτους το νομοθέτημα εκείνο που θα έμελε να συνοδεύσει τη νεότερη και σύγχρονη διοικητική ιστορία του κράτους για πάνω από 60 χρόνια, ο ν.4310/1929, ο οποίος μέχρι το 1991 αποτελούσε το θεσμικό πλαίσιο για τη Μετανάστευση στην Ελλάδα . Σημειώνεται ότι από το 1925, οπότε και εμφανίζεται η πρωτόλεια μορφή του θεσμικού πλαισίου της Μετανάστευσης μέχρι και το 1929, εντός 5 ετών το θεσμικό πλαίσιο άλλαξε 3 φορές εν τω μέσω μάλιστα θυελλωδών πολιτικών αλλαγών (9 αλλαγές κυβερνήσεων). Από το 1929 μέχρι το 1991, εντός 62 ετών, η χώρα γνώρισε 75 κυβερνήσεις, έγινε μέλος υπερεθνικών οργανισμών, μέλος της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του ΟΗΕ, ωστόσο το θεσμικό πλαίσιο άλλαξε μόλις 2 φορές. Στο συνημμένο αρχείο περιέχεται αρχειακό υλικό από τις συζητήσεις στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.4310/1929 (ΦΕΚ Α’ 287/16-08-1929)

Περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνομικού ελέγχου, διαβατηρίων και απελάσεων και εκτοπίσεων

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle