Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.4375/2016 (ΦΕΚ Α’ 51/3-4-2016)

Τίτλος:

Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας ασύλου, αρχής προσφυγών, υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης (…)

Έτος δημοσίευσης:

2016

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

56

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

πρόσφυγες, εσωτερική λειτουργία, νομικό πλαίσιο

Σχόλια:

-

δεν υπάρχει έγγραφο τοπικά

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.