Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2018

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

28

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

πρόσφυγες, τροποποιήσεις, λοιπές άδειες διαμονής, οικογένειες Ελλήνων

Σχόλια:

-

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.4540/2018 (ΦΕΚ Α' 91/22-05-2018)

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (...).

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle