Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.4783/2021 (ΦΕΚ Α' 38/12-03-2021)

Τίτλος:

Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις.

Έτος δημοσίευσης:

2021

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

εποχική εργασία, μετακλήσεις

Σχόλια:

Θεσμοθετείται με το αρθ. 16 έκτακτη, κατά παρέκκλιση, διαδικασία εποχικών μετακλήσεων, ως συνέχεια του έκτακτου μέτρου της ΠΝΠ 90/2020 προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας στην εύρεση εποχικού εργατικού δυναμικού για αγροτικές εργασίες.

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.