Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1932

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Η πρώτη εκ των δύο μόνο τροποποιήσεων του ν.4310/1929 μέχρι την κατάργησή του το 1991.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.5405/1932 (ΦΕΚ Α’ 121/20-04-1932)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 4310 «περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι»

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle