Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ν.5405/1932 (ΦΕΚ Α’ 121/20-04-1932)

Τίτλος:

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 4310 «περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι»

Έτος δημοσίευσης:

1932

Κατηγορία:

Νόμος

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Η πρώτη εκ των δύο μόνο τροποποιήσεων του ν.4310/1929 μέχρι την κατάργησή του το 1991.

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.