Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1997

Κατηγορία:

Προεδρικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

διοικητική διαδικασία, αποφάσεις επιστροφής

Σχόλια:

εφαρμοστική αρθ. 4, ν.1975/1991

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΠΔ 124/1997 (ΦΕΚ Α’ 112/03-06-1997)

Καθιέρωση ταξιδιωτικού εγγράφου (Laissez-Passez) για τους υπό απομάκρυνση αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle