Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΠΔ 124/1997 (ΦΕΚ Α’ 112/03-06-1997)

Τίτλος:

Καθιέρωση ταξιδιωτικού εγγράφου (Laissez-Passez) για τους υπό απομάκρυνση αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών

Έτος δημοσίευσης:

1997

Κατηγορία:

Προεδρικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

διοικητική διαδικασία, αποφάσεις επιστροφής

Σχόλια:

εφαρμοστική αρθ. 4, ν.1975/1991

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.