Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1962

Κατηγορία:

ΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

-

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΠΥΣ 9/1962 (ΦΕΚ Α’ 31/22-02-1962)

Περί εγκρίσεως της εισόδου και παραμονής επί τρίμηνον εν Ελλάδι των υπηκόων της Ν. Ζηλανδίας άνευ προξενικής θεωρήσεως

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle