Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1931

Κατηγορία:

Προεδρικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίς της Κυβερνήσεως

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο, δικαιολογητικά

Σχόλια:

-

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Π.Δ. της 08ης/03/1931 (ΦΕΚ Α’ 58/12-03-1931)

Περί των απαιτουμένων πιστοποιητικών διά την έκδοσιν διαβατηρίων

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle