Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1983

Κατηγορία:

Προεδρικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

4

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

νομικό πλαίσιο, ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

για κατοίκους Ευρωπαϊκών χωρών

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Π.Δ. 525/1983 (ΦΕΚ Α’ 203/31-12-1983)

Είσοδος και διαμονή αλλοδαπών στην Ελλάδα σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπ’ αριθ (…)

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle