Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2013

Κατηγορία:

ΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

δικαιολογητικά

Σχόλια:

εφαρμοστική των αρθ. 11, 44, ν.3386/2005

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΥΑ οικ.24021/2014 (ΦΕΚ Β’ 1505/20-06-2013)

Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 21879/2011 (ΦΕΚ 1914 Β’) απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις αρθ. 44 ν.3386/2005 (…)»

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle