Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2011

Κατηγορία:

ΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

εσωτερική λειτουργία

Σχόλια:

εφαρμοστική του αρθ. 90 ν.3386/2005

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΥΑ οικ.2891/2011 (ΦΕΚ Β’ 302/22-02-2011)

Κατάργηση της αριθ. 1710/09/26-01-2009 (ΦΕΚ 91 Β’) απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Παραπομπή υποθέσεων στην Επιτροπή του αρθ. 89 του ν.3386/2005».

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle