Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2006

Κατηγορία:

ΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

διοικητική διαδικασία

Σχόλια:

εφαρμοστική του αρθ. 11, ν.3386/2005, μπλε βεβαίωση

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΥΑ οικ.8966/2006 (ΦΕΚ Β’ 692/05-06-2006)

Καθορισμός του τύπου της βεβαίωσης της παρ.3 του αρθ.11 του ν.3386/2005

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle