Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1995

Κατηγορία:

ΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

διοικητική διαδικασία

Σχόλια:

εφαρμοστική αρθ. 30, ν.1975/1991

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΥΑ 4803/13/4-μβ’ (ΦΕΚ Β’ 918/08-11-1995)

Υποχρεώσεις προσώπων που παρέχουν διαμονή σε αλλοδαπούς. Δελτία Άφιξης – Αναχώρησης

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle