Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2007

Κατηγορία:

ΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

δικαιολογητικά, λοιπές άδειες διαμονής

Σχόλια:

εφαρμοστική του αρθ. 18, ν.3536/2007

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΥΑ 7921/2007 (ΦΕΚ Β’ 687/03-05-2007)

Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με το αρθ. 18, παρ. 4 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α’/23-02-2007)

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle