Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1977

Κατηγορία:

ΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

εφαρμοστική αρθ. 11, ν.4310/1929

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΥΑ 9760/28-134012 (ΦΕΚ Β’ 448/16-05-1977)

Περί καθορισμού υποχρεώσεων των παρεχόντων τόπον διαμονής εις αλλοδαπούς, τύπου δελτίου αφίξεως – αναχωρήσεως αλλοδαπών εκ Ξενοδοχείων κλπ. και υποχρεώσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle