Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΥΑ 9760/28-134012 (ΦΕΚ Β’ 448/16-05-1977)

Τίτλος:

Περί καθορισμού υποχρεώσεων των παρεχόντων τόπον διαμονής εις αλλοδαπούς, τύπου δελτίου αφίξεως – αναχωρήσεως αλλοδαπών εκ Ξενοδοχείων κλπ. και υποχρεώσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών

Έτος δημοσίευσης:

1977

Κατηγορία:

ΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

εφαρμοστική αρθ. 11, ν.4310/1929

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.