Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1977

Κατηγορία:

ΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

εφαρμοστική αρθ. 18 ν.4310/1929

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

ΥΑ 9768 (ΦΕΚ Β’ 391/21-04-1977)

Περί καθιερώσεως νέου τύπου δελτίων αφίξεως και αναχωρήσεως των εισερχομένων και εξερχομένων εκ της χώρας ημεδαπών και αλλοδαπών

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle