Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1914

Κατηγορία:

Βασιλικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Parliament of the United Kingdom of Great Britain

Σελίδες:

4

Γλώσσα

EN

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Ο νόμος αυτός θεσπίστηκε στις 5 Αυγούστου 1914 κατά το διάστημα της βασιλείας του ιδρυτή του οίκου των Γουίντσορ (House of Windsor) Γεωργίου του V και είχε προληπτικό χαρακτήρα καθώς παρείχε στον μονάρχη τη διακριτική ευχέρεια, σε συνθήκες ‘πολέμου ή άμεσου εθνικού κινδύνου ή εξαιρετικά επείγουσες’ να επιβάλει περιορισμούς σε αλλοδαπούς το ταχύτερο δυνατό.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Aliens Restriction Act, Ch. 12, 05/081914

An Act to enable His Majesty in time of war or imminent national danger or great emergency by Order in Council to impose Restrictions on Aliens and make such provisions as appear necessary or expedient for carrying such restrictions into effect.

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle