Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1919

Κατηγορία:

Βασιλικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Parliament of the United Kingdom of Great Britain

Σελίδες:

10

Γλώσσα

ΕΝ

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Στις 23 Δεκεμβρίου 1919 ο νόμος του 1914 τροποποιείται αποκτώντας μεγαλύτερη έκταση και βάθος, περιλαμβάνει περισσότερες προβλέψεις και εκφράζει τις διατυπώσεις του με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Πιο συγκεκριμένα, η διακριτική ευχέρεια του μονάρχη αυξάνεται ακόμη περισσότερο καθώς τώρα πλέον είναι δυνατόν να αναλάβει δράση σε ‘οποιαδήποτε χρονική στιγμή’ κριθεί αναγκαίο.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Aliens Restriction Act, Ch. 92, 23/12/1919

An Act to continue and extend the provisions of the Aliens Restriction Act, 1914

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle