Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

Aliens Restriction Act, Ch. 92, 23/12/1919

Τίτλος:

An Act to continue and extend the provisions of the Aliens Restriction Act, 1914

Έτος δημοσίευσης:

1919

Κατηγορία:

Βασιλικό Διάταγμα

Εκδούσα αρχή:

Parliament of the United Kingdom of Great Britain

Σελίδες:

10

Γλώσσα

ΕΝ

Εννοιολογικές ετικέτες:

ιστορικό πλαίσιο

Σχόλια:

Στις 23 Δεκεμβρίου 1919 ο νόμος του 1914 τροποποιείται αποκτώντας μεγαλύτερη έκταση και βάθος, περιλαμβάνει περισσότερες προβλέψεις και εκφράζει τις διατυπώσεις του με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Πιο συγκεκριμένα, η διακριτική ευχέρεια του μονάρχη αυξάνεται ακόμη περισσότερο καθώς τώρα πλέον είναι δυνατόν να αναλάβει δράση σε ‘οποιαδήποτε χρονική στιγμή’ κριθεί αναγκαίο.

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.